Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Om Ret BBR

Ret BBR er en selvbetjeningsløsning, hvor ejere af ejendomme kan indberette forslag til ændringer i BBR-oplysninger til kommunen. Løsningen fokuserer på almindelige boligejere - dem, som ejer et parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed eller sommerhus.

Det er kommunen, som tager stilling til, om forslagene kan godkendes og dermed registreres i BBR. Når kommunen har godkendt ændringsforslagene, får ejer en opdateret BBR-meddelelse med de ændrede oplysninger.

I Ret BBR kan boligejere:

  • Se egne ejendomme - Ejer skal logge på med NemID og kan se sine egne ejendomme
  • Se ejendomsoplysninger om grund, bygninger og tekniske anlæg - Oplysningerne præsenteres på kort og i tekst. Rækkefølge og gruppering af oplysningerne følger bedst muligt en ejers opfattelse af ejendomme og bygninger.
  • Foreslå ændringer til registrerede BBR-oplysninger - Ejer kan foreslå ændringer til bygninger, enheder og tekniske anlæg, som allerede er registreret i BBR.
  • Foreslå ændringer til placering af bygninger og tekniske anlæg – Ejer kan foreslå korrekt placering eller bekræfte placering for bygningspunkter på et kort.
  • Foreslå registrering af nye småbygninger – Ejer kan foreslå registrering af udhuse, garager, carporte mv. ved at placere et bygningspunkt på et kort og udfylde oplysninger om bygningen.

Læs mere om ejernes muligheder i Ret BBR

Ændringsforslag sendt via Ret BBR vil i en del tilfælde blive foretaget af brugere uden særligt kendskab til BBR. Det kan være en udfordring, da boligejere ikke er fortrolige med BBR og måske er usikre på, hvad deres oplysningspligt indebærer og ikke forstår begreber og sprogbrug.

For at gøre det nemmere for brugerne, tillader Ret BBR derfor kun ændringer af almindeligt forekomne situationer for en boligejer. Fx er det ikke muligt at registrere nye bygninger, som ikke er småbygninger, eller registrere nye boligenheder.

Ret BBR blev lanceret i 2018 og var landsdækkende fra begyndelsen af 2019.