Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR-instruksen

BBR-instruksen fastsætter retningslinjer for kommunernes drift, ajourføring og anvendelse af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Gældende BBR-instruks kan tilgås via hjemmesiden instruks.bbr.dk

I tilknytning til BBR-instruksen er der udgivet en række vejledninger om registrering, som kan hentes på denne side. Disse vejledninger er udstedt på områder, hvor instruksen ikke har været dækkende.

Gældende BBR-vejledninger

Anvendelse
Skema med vejledning og definitioner af Anvendelseskoder for bygninger (maj 2020)
Skema med vejledning og definitioner af Anvendelseskoder for enheder (maj 2020)

Nedenstående vejledninger er udarbejdet over en årrække af forskellige styrelser og ministerier. Der vil derfor forekomme kontaktoplysninger, der ikke længere er aktuelle. Eventuelle spørgsmål til vejledningerne skal sendes til bbr@bbr.dk.
Da vejledningerne er udarbejdet over en årrække og i perioder, hvor der var særligt behov for dem, kan anden lovgivning, der henvises til i dem, også være ændret. Vejledningerne bliver ikke justeret/tilrettet, da de stadig er gældende og korrekte, for så vidt angår de registreringspraksisser, de fastsætter.

Det forventes, at vejledningerne vil blive ophævet, når en ny BBR-instruks træder i kraft.

Afløbsforhold
Vejledning om spildevandsforhold (august 2015)
Nøgle til bestemmelse af afløbskoder (Bilag 2 fra vejledning)

Olietanke
Vejledning til registrering af olietanke i BBR (juni 2011)

Byggeskadeforsikring
Vejledning registrering byggeskadeforsikring (april 2008)


Historiske BBR-vejledninger
Vejledning til registrering af olietanke i BBR (september 2010)
Vejledning registrering byggesagsbehandlingstider (marts 2009)
Vejledning om Spildevandsforhold (marts 2015)
Vejledning til registrering af olietanke i BBR (marts 2011)
Vejledning om felter ang. ekstern høring (november 2009)