Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udvikling af Ret BBR

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen driver og udvikler selvbetjeningsløsningen Ret BBR.

Ret BBR bliver løbende forbedret, ligesom der bliver samlet viden fra:

  • Besøg og observationer hos ejere og administratorer, som bruger Ret BBR
  • Dialog med og observationer af registerførere i kommunerne, som modtager og behandler indberetninger fra Ret BBR
  • Skatteforvaltningens tekniske support af borgere, som bruger Ret BBR
  • Andre henvendelser om Ret BBR

Informationerne giver viden om, hvad der virker godt, hvor der er flest problemer for ejere, hvilke forbedringer registerførerne ønsker, og hvilke indberetninger registerførerne bruger mest tid på.

Der kommer jævnligt nye versioner af Ret BBR. Nye versioner vil typisk indeholde:

  • Nyudviklede funktioner
  • Justeringer af eksisterende funktioner - fx som følge af ændrede instrukser/vejledninger mv.
  • Rettelser af uhensigtsmæssigheder og fejl.

Ændringsforslag til Ret BBR kan sendes til kontoret Registerforvaltning (BBR og OIS) i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen via mail til bbr@bbr.dk.