Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udvikling af Geokoderen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har ansvaret for vedligehold og udvikling af Geokoderen.

Geokoderen bliver løbende udviklet i et samarbejde mellem Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, GeoDanmark og brugere af indberetningsløsningen.

Der kommer jævnligt nye versioner af Geokoderen. Nye versioner vil typisk indeholde:

  • Nyudviklede funktioner

  • Justeringer af eksisterende funktioner - fx som følge af ændrede instrukser/vejledninger mv.

  • Rettelser af uhensigtsmæssigheder og fejl.

Ændringsforslag til Geokoderen kan sendes til kontoret Registerforvaltning (BBR og OIS) i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen via mail til bbr@bbr.dk.