Tal og fakta

Tekniske datakontroller og vurdering af fejltyper

I forbindelse med BBR-tilsynet foretages en række analyser af diverse uoverensstemmelser i forhold til BBR-registret. På baggrund af analysen udskrives fejllister, som kommunen får udleveret til nærmere behandling, da det ikke er givet på forhånd om fejlene skyldes fejl i BBR, eller uoverensstemmelser i andre registreringer.

Kontrolmetoder

Der foretages tekniske kontroller, hvor forskellige registre krydses med hinanden, og uoverensstemmelser udtrækkes efter følgende metoder:

  • Der kontrolleres sammenhænge mellem visse arealer på enfamiliehuse uden kælder, og en række andre generelle logiske sammenhænge i BBR.
  • Det undersøges om der er sammenhæng mellem det bebyggede areal i BBR og kortbygningsarealet på de fleste jordstykker med tilknyttede matrikelnumre i kommunen. Det resulterer i udtræk af fejllister med arealafvigelser. Kontrollen har indlagt en måleusikkerhed, men kan alligevel give fejl-resultater, som kan skyldes fejl i BBR, bygningskortet eller begge dele. Kommunen bliver bedt om at se nærmere på disse fejltyper, og om at rette evt. fejl i BBR.


Undersøgelsen bygger på data fra kommunens tekniske bygningskort, matrikelkort, matrikelregistret, krydsreferenceregistret (KRR) og BBR. En uoverensstemmelse kan skyldes fejl i en af kilderne, men kommunens muligheder for at korrigere fejl er dog begrænset til det tekniske bygningskort, KRR og BBR.

Eksemplerne i Tal og Fakta illustrerer en blandt flere dele af de tekniske kontroller som gennemføres i forbindelse med tilsynet, og er således ikke et udtryk for en komplet datakontrol af de enkelte kommuners datakvalitet.

Her kan du se et eksempel på logiske kontroller