Sagsforløb ved ordinære BBR-tilsyn i kommunerne

I 2012 blev der opstartet en ny BBR-tilsynsmetode, som tager udgangspunkt i tekniske analyser foretaget via SKATs Fejlliste Kontrol System - populært kaldet FELIKS.

Indholdet i analyserne ligner dem fra tidligere tilsyn, men forskellen er at automatiseringsgraden er blevet udbygget, hvilket forbedrer mulighederne for opfølgninger på rettelser af fejl og uoverensstemmelser i registret, og gør det samtidig lettere at implementere nye kontroller. SKAT modtager altid gerne forslag til nye løbende FELIKS-kontroller i registret, som kan komme kommunerne til gavn, og medvirke til vedligeholdelsen af en god datakvalitet i registret.

Sideløbende med BBR-tilsynet udsender SKAT kvartalsvise FELIKS-kontroller, som gør det muligt for kommunerne at foretage løbende tilsyn med tidligere fejlrettelser, såvel som nye opståede fejl eller uoverensstemmelser.

Sådan forløber et ordinært BBR-tilsyn typisk
  • SKAT udvælger årligt tilsynskommuner på baggrund af fejlister udtrukket fra fejl liste kontrol systemet FELIKS
  • SKAT foretager tekniske analyser på baggrund af udtræk fra FELIKS og ved at vurdere afvigelser mellem kommunens tekniske bygningskort og oplysningerne i BBR
  • Der udsendes en teknisk tilsynsrapport med forklaringer vedr. fundne fejl og uoverensstemmelser
  • Kommunen bedes herefter om at forholde sig til redegørelsen i den tekniske rapport og sende feedback til SKAT herom. Gerne med en plan for afviklingen af fejl og håndteringen af fundne uoverensstemmelser med en realistisk tidshorisont
  • SKAT følger hen over året op på fremdriften mht. fejlrettelser mv. overfor kommunen og afgør herefter om tilsynet kan betragtes som afsluttet, eller om yderligere tiltag er nødvendige, såsom et BBR-tilsynsbesøg eller andre forvaltningsmæssige tiltag
  • Ved afslutningen på BBR-tilsynet modtager kommunen besked herom