Sagsforløb ved et BBR-tilsynsbesøg

SKAT vurderer løbende, om der er særlige behov for at gennemføre særlige BBR-tilsynsbesøg i kommunerne.

Et sagsforløb for et tilsynsbesøg er typiske følgende:

  • SKAT udsender et varsel til den eller de kommuner som er udvalgt til et BBR-tilsynsbesøg
  • Kommunen indsender evt. yderligere datamateriale til SKAT til brug for tekniske analyser af datakvaliteten i BBR
  • SKAT foretager herefter diverse tekniske analyser
  • SKAT kommer på tilsynsbesøg i kommunen
  • Efter besøget gennemgår kommunen de tekniske uoverensstemmelser som er blevet præsenteret under tilsynsbesøget og udarbejder en plan til afvikling af fejl og uoverensstemmelser.
  • Kommunen modtager et udkast til en BBR-tilsynsrapport i skriftlig høring
  • Høringssvaret fra kommunen tages til efterretning, hvorefter en endelig tilsynsrapport udsendes til kommunen og publiceres på hjemmesiden bbr.dk
  • SKAT vurderer løbende, om det er aktuelt at foretage opfølgende BBR-tilsynsmøder, samt øvrige BBR-relevante tiltag i forhold til kommunerne