Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Det kan man gøre gennem Ret BBR

Ejere af parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse og ejerlejligheder kan benytte Ret BBR til at foreslå ændringer i BBR for deres ejendomme. Ændringsforslagene sendes til BBR’s indbakke, hvor kommunen behandler og godkender ændringer, inden de lægges i selve BBR.

I Ret BBR kan boligejere:

  • Se egne ejendomme - Ejer skal logge på med NemID og kan se sine egne ejendomme
  • Se ejendomsoplysninger om grund, bygninger og tekniske anlæg på egne ejendomme - Oplysningerne præsenteres på kort og i tekst. Rækkefølge og gruppering af oplysningerne følger bedst muligt en ejers opfattelse af ejendomme og bygninger.
  • Foreslå ændringer til registrerede BBR-oplysninger - Ejer kan foreslå ændringer til bygninger, enheder og tekniske anlæg, som allerede er registreret i BBR.
  • Foreslå ændringer til placering af bygninger og tekniske anlæg – Ejer kan foreslå korrekt placering eller bekræfte placering for bygningspunkter på et kort.
  • Foreslå registrering af nye småbygninger – Ejer kan foreslå registrering af udhuse, garager, carporte mv. ved at placere et bygningspunkt på et kort og udfylde oplysninger om bygningen.


Indberetninger i Ret BBR vil blive foretaget af brugere uden særligt kendskab til BBR. Det kan være en udfordring, da boligejere ikke er fortrolige med BBR og måske er usikre på, hvad deres oplysningspligt indebærer, ikke forstår begreber og sprogbrug foruden, at nogle formentlig også har ringe forståelse for og/eller lyst til at skulle afgive oplysninger til det offentlige.

For at nedbringe kompleksiteten for ejer tillader Ret BBR derfor kun ændringer af almindeligt forekomne situationer for en boligejer. Eksempelvis er det ikke muligt at registrere nye bygninger, som ikke er småbygninger, eller registrere nye boligenheder.