Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Rapporter fra BBR-tilsyn

For hvert tilsyn udarbejdes en BBR-tilsynsrapport med en sammenfatning/vurdering med anbefalinger af tiltag, der bør gøres i kommunen.

Der udarbejdes først en høringsversion, som beskriver de foreløbige resultater og konklusioner efter tilsynsbesøget. Den fremsendes til kommunen senest en måned efter besøget. Herefter har kommunen en frist på en måned til at komme med høringssvar, som der i relevant omfang vil blive taget højde for i den endelig version af BBR-tilsynsrapporten.

BBR-tilsynsrapporterne for de gennemførte tilsyn er tilgængelig nedenfor.

BBR-tilsynsrapporter

Her finder du BBR-tilsynsrapporter