Organisationerne bag BBR

SKAT
SKAT er dataansvarlig myndighed og bestemmer derfor, hvilke data og funktioner BBR skal indeholde.

SKAT har tilsynsforpligtelse både over for KOMBIT A/S og over for den enkelte kommune. Kontrollen med kommunerne går hovedsageligt på deres indsats for at forbedre datakvaliteten.

Du kan komme i kontakt med SKAT ved at ringe på tlf. 72 22 18 18 eller logge på www.skat.dk som hhv. borger eller virksomhed og sende en besked.

KL
KL repræsenterer samtlige kommuner og står for kontakten til KOMBIT og SKAT vedrørende de kommunale interesser og ønsker om videreudvikling og ændringer af BBR.

Du kan komme i kontakt med KL ved at sende en e-mail til kl@kl.dk eller ringe på tlf. 33 70 33 70.

KOMBIT A/S
KOMBIT A/S ejer det it-system, som BBR bygger på, og har således ansvaret for etablering, udvikling og drift af selve it-systemet.

KOMBIT A/S formål er at drive informationsteknologisk virksomhed med de danske kommuner som den primære kundegruppe. Dette sker i tæt samarbejde med både kommuner, ministerier og KL.

Opgaver, som KOMBIT A/S inddrages i, udføres typisk for en gruppe af kommuner (fælleskommunalt samarbejde) eller mellem stat og kommuner (fællesoffentligt samarbejde).

Du læse mere om KOMBIT på www.kombit.dk eller komme i kontakt med KOMBIT ved at sende en e-mail til kombit@kombit.dk eller ringe på tlf. 33 34 94 00