Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Indberetning til BBR

Danmarks bygningsmasse er meget forskelligartet. Det stiller betydelige krav til, at rettelser til BBR-oplysninger bliver håndteret fleksibelt, og derfor er der flere kanaler. Som udgangspunkt skal indberetninger til kommunen ske digitalt, fx fra kommunale sagsbehandlingssystemer og selvbetjeningsløsninger. Kommunerne skal dog fortsat kunne håndtere ikke-digitale indberetninger.

BBR Kommune er de kommunale BBR-medarbejderes primære brugerflade til BBR og understøtter arbejdsgange i forbindelse med registreringer af bygninger, boliger, erhverv mv. i BBR. I BBR Kommune kan den kommunale BBR-medarbejder oprette objekter (fx bygninger og tekniske anlæg), knytte oplysninger til objekter, samt finde og anvende oplysninger, der indhentes via andre fagregistre.

Der er følgende muligheder for indberetning til kommunen med ændringer til BBR:

  • Mails, telefonopkald og personligt fremmøde
  • Byggesagsbehandling (Byg & Miljø)
  • Ret BBR
  • Geokoderen
  • Energiforbrugsdata

Nogle indberetninger opdateres automatisk i BBR, mens andre skal behandles af kommunen i BBR Kommune.

Mails, telefonopkald og personligt fremmøde
Når ejere henvender sig til kommunen med ændringer til deres BBR-oplysninger via mail, telefon eller ved personligt fremmøde, bliver disse oplysninger indtastet manuelt af de kommunale registerførere i BBR Kommune. På BBR.dk kan ejerne finde kontaktoplysninger til deres kommune. Skatteforvaltningen kontrollerer jævnligt, at oplysningerne er korrekte – ligesom det er muligt at sende en mail til kommunen via en kontaktformular på BBR.dk.

Byggesagsbehandling (Byg & Miljø)
Kommunernes byggesagsbehandling er den største enkeltkilde til opdatering af BBR. Oplysninger fra byggesager, der skal fremgå af BBR, indtastes manuelt af de kommunale registerførere direkte i BBR Kommune.

Kommunerne har etableret en webbaseret løsning (Byg og Miljø), som digitalt modtager ansøgninger om byggetilladelser mv. Byg & Miljø gør det lettere for borgere og virksomheder at søge tilladelse til at bygge nyt, bygge til, bygge om - eller at søge om miljøtilladelser. BBR er opbygget, så det på sigt vil være muligt for kommunerne at etablere en integration til BBR, med henblik på automatisk at opdatere BBR med oplysninger fra byggesagsbehandlingen.

Ret BBR
Ret BBR er en digital selvbetjeningsløsning, hvor ejere af ejendomme kan indberette forslag til ændringer i deres BBR-oplysninger. Ejere skal logge ind med NemID og får derefter vist deres egne ejendomme og kan se de nuværende oplysninger i BBR og foreslå ændringer til dem.

Ændringsforslagene sendes fra Ret BBR til indbakken i BBR Kommune.

For indberetninger, der kommer ind i forbindelse med nyregistreringsprojektet, kan hver kommune angive en række indstillinger, som betyder, at visse ændringsforslag fra Ret BBR bliver opdateret automatisk i registret, mens andre skal vurderes af kommunen inden godkendelse. Det er altid kommunen, som tager stilling til, om ændringsforslagene kan registreres i BBR.

Ret BBR indeholder en række valideringer af ejers oplysninger og rettelser for at sikre en høj kvalitet i indberetningerne.


Geokoderen
Geokoderen.dk er en indberetningsløsning, som bliver brugt til at skabe sammenhæng mellem de bygninger, som er registreret i BBR, og de geografiske bygningsobjekter (omrids), som er registreret i det fællesoffentlige kortgrundlag hos GeoDanmark. Kommunen modtager rettelser fra Geokoderen via Indbakken i BBR Kommune.

BBR’s bygninger og tekniske anlæg stedbestemmes geografisk på basis af GeoDanmarks digitale kort, således, at en bygning/anlæg i BBR kan genfindes på kortet.

BBR Kommune indeholder et kort, som viser hver bygnings placering.

Energiforbrugsdata
Energiforsyningsselskaberne skal, i henhold til bekendtgørelsen om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til BBR, indberette oplysninger om leveringer af elektricitet, fjernvarme, naturgas, bygas, fyringsolie mv.

Energiforsyningsselskaberne leverer disse data med oplysninger om leveringssted (adresse), energiforbrug og afregningsperiode til BBR. Indberetningen til BBR sker ved masseindlægning via en løsning, som Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ansvarlig for.