Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Geokodning

Som en del af forberedelserne til den nye ejendomsvurdering skal der foretages en landsdækkende forbedring af geokodningen for samtlige bygninger i BBR. Geokodningen skal benyttes i forbindelse med inddragelse af geografiske variable i værdifastsættelsen af ejendomme.

Formålet med at gennemføre den landsdækkende forbedring af geokodningen er at sikre et korrekt og ensartet datagrundlag, på tværs af landet, som beskatningsgrundlag. Dette arbejde bygger videre på det arbejde med geokodning, som er blevet udført i regi af grunddataprogrammet.Hvad er geokodning?

Geokodning handler om at skabe en 1-1 relation mellem bygninger, der er registreret i BBR-databasen, og det geografiske Geodanmark kort. Alle bygninger i BBR tildeles et punkt på bygningens grund, som ved hjælp af Geokoderen.dk kan flyttes, så bygningens reelle placering kan stadfæstes.

hvad-er-geokodning

I BBR opereres der med en kilde og klassifikation af bygningerne, som beskriver henholdsvis kilden til placeringen samt kvaliteten af punktets placering:

Kvalitet Kilde
  • Sikker (Grøn)
  • Næsten sikker (Gul)
  • Usikker (Rød)
  • M (Maskinelt)
  • K (Kommune)
  • E (Ejer)