Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Om Geokoderen

Alle bygninger og tekniske anlæg i BBR skal have tildelt en geografisk beliggenhed.

Det betyder, at der i BBR skal registreres ét koordinatsæt, der skal ligge indenfor bygningens geografiske udbredelse.

BBR-bygningens geografiske udbredelse kan ses i kortgrundlaget, der stilles til rådighed fra GeoDanmark - se mere på www.geodanmark.dk.

Kontoret Registerforvaltning (BBR og OIS) i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har udviklet Geokoderen, som er en indberetningsløsning, der kan anvendes til at skabe den nødvendige sammenhæng mellem bygninger, der er registreret i BBR, med bygninger, der kan være registreret i det geografiske GeoDanmark-kort.

Geokoderen kan på samme måde anvendes til at give tekniske anlæg den korrekte placering.

Tildeling af beliggenhed
Jf. BBR’s ajourføringsbekendtgørelse, handler tildeling af beliggenhed, i daglig tale kaldet geokodning, om at skabe en én-til-én relation mellem bygninger, der er registreret i Bygnings- og Boligregistret og de tilsvarende bygninger, der er registreret i det geografiske GeoDanmark-kort.

Når man opretter en bygning eller et teknisk anlæg i BBR, bliver det tildelt et punkt, som ligger på jordstykket. Dette punkt skal flyttes, så bygningens eller det tekniske anlægs tildelte placering bliver registreret. Den tildelte placering er angivet efter de til en enhver tid kendte informationer.

Geokodning - tildeling af beliggenhed

Figuren viser en én-til-én relation mellem bygningens placering på grunden og bygningspunktet.

I tilknytning til punktets koordinatsæt, skal der registreres

  • En kildeangivelse af, hvem der har foretaget den aktuelle registrering af punktets beliggenhed
  • En kvalitetsangivelse af den aktuelle registrering af punktets beliggenhed

Kvalitet af geokodning

Figuren viser kilde- og kvalitetsangivelse for bygninger.