Om BBR-tilsyn

Formålet med tilsynsbesøget er at drøfte datakvaliteten og arbejdsgange i forbindelse med ajourføringen af BBR.

SKAT ønsker en tæt dialog med kommunerne for at afgrænse barrierer internt og eksternt for en bedre datakvalitet, samt at videreformidle positive praktiske tiltag og erfaringer, som er opsamlet under de foregående tilsyn.

Resultaterne fra besøgene bliver opsummeret i en rapport, som sendes til den enkelte kommune i høring, hvorefter den endelige tilsynsrapport publiceres her på BBR hjemmesiden.

Rapporten beskriver kommunernes aktuelle datakvalitet, og der gives anbefalinger til hvor kommunen med fordel kan sætte ind for at forbedre datakvaliteten.

Det er SKATs ønske, at offentliggørelsen af de kommunale BBR-tilsynsrapporter kan udgøre et brugbart redskab i forbindelse med de løbende tilpasninger kommunerne foretager i forbindelse med tilrettelæggelsen af BBR-registreringen, samt at kommunerne fastholder fokus på de vigtige sammenhænge mellem byggesagsbehandlingen og ajourføringen af registreringerne i BBR.

BBR-tilsyn og BBR-loven

De aktive tilsyn med kommunernes datakvalitet er gennemført i overensstemmelse med BBR-loven jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013 med senere ændringer.