Nyregistrering af erhvervsejendomme

SKAT gennemfører i perioden 16. november 2016 til oktober 2018 en nyregistrering af erhvervsejendomme i forhold til BBR.

Udsendelse af breve til ejere

SKAT sender breve ud til ejere og administratorer for at få kontakt til ejer eller administrator med henblik på at få foretaget nyregistreringen. Hvis ejer eller administrator har ejendomme i andre regioner, vil vi vente med at sende brev ud til ejer til, vi når til de efterfølgende regioner. Dette skyldes, at vi så vidt muligt kun vil ulejlige ejere én gang med nyregistreringen.

Det betyder, at der stadig vil blive sendt nogle breve ud til ejere af ejendomme i alle kommunerne frem til oktober 2018.

BBR Erhvervsservice i SKAT

Det er BBR Erhvervsservice i SKAT, der står for kontakten til ejerne og administratorerne.

BBR Erhvervsservice består af et call-center og et team af bygningssagkyndige, der hjælper ejere og administratorer med at få foretaget nyregistreringen. Det gælder både geokodningen af bygninger og fastsættelse af de nye og mere detaljerede anvendelseskoder.

Kommunerne er velkomne til at henvise borgere til BBR Erhvervsservice, hvis borgeren har spørgsmål til det brev, de får fra SKAT om nyregistreringen i BBR.

SKAT

BBR Erhvervsservice
Mandag kl. 9-17
Tirsdag - torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Telefon 72 22 28 47

Fremtidig vedligeholdelse

SKAT står for selve nyregistreringen af erhvervsejendomme. Når den er slut i september 2017, overtager kommunen ansvaret for vedligeholdelsen af data i BBR.

Yderligere information

Kommunerne vil løbende blive orienteret direkte af SKAT om nyregistreringen og det øvrige BBR-program.

Spørgsmål

Spørgsmål til Nyregistreringsprojektet kan sendes på mail bbr@bbr.dk

Nyregistreringen er landsdækkende og omfatter alle typer ejendomme til erhverv – herunder også landbrug og skovbrug.

Nyregistreringen om fatter ca. 730.000 bygninger, der ejes af ca. 250.000 forskellige ejere og administratorer.