Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Nyregistrering af erhvervsejendomme

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen gennemfører i perioden 2016 til december 2020 en nyregistrering af erhvervsejendomme i forhold til BBR.

Udsendelse af breve til ejere

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen sender breve ud til ejere og administratorer for at få kontakt til ejer eller administrator med henblik på at få foretaget nyregistreringen.

BBR Erhvervsservice i Skatteforvaltningen

Det er BBR Erhvervsservice i Skatteforvaltningen, der står for kontakten til ejerne og administratorerne.

BBR Erhvervsservice består af et call-center og et team af bygningssagkyndige, der hjælper ejere og administratorer med at få foretaget nyregistreringen. Det gælder både geokodningen af bygninger og fastsættelse af de nye og mere detaljerede anvendelseskoder.

Kommunerne er velkomne til at henvise borgere til BBR Erhvervsservice, hvis borgeren har spørgsmål til det brev, de får fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen om nyregistreringen i BBR.

Skatteforvaltningen

BBR Erhvervsservice
Mandag kl. 9-17
Tirsdag - torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Telefon 72 22 28 47

Fremtidig vedligeholdelse

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen står for nyregistreringen af erhvervsejendomme. Når den enkelte erhvervsejendom er blevet nyregistreret, således at der ikke længere er udfasede anvendelseskoder, overtager kommunen ansvaret for vedligeholdelsen af data i BBR.

Yderligere information

Kommunerne vil løbende blive orienteret direkte af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen om nyregistreringen.

Spørgsmål

Spørgsmål til Nyregistreringsprojektet kan sendes på mail nyreg@ufst.dk

Fakta

Nyregistreringen af erhvervsejendomme er landsdækkende og omfatter alle typer ejendomme til erhverv – herunder også landbrug og skovbrug.

Nyregistreringen om fatter ca. 730.000 bygninger, der ejes af ca. 250.000 forskellige ejere og administratorer.