Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Nyregistrering af erhvervsejendomme i BBR

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen har siden november 2016 nyregistreret erhvervsejendomme i BBR sammen med kommunerne.

Formålet er at sikre nye og mere detaljerede anvendelseskoder, som bl.a. kan anvendes til den nye ejendomsvurdering af erhvervsejendomme. I starten af 2021 var 215.000 af de 265.000 erhvervsejendomme nyregistreret i BBR.

De resterende ejendomme er primært er landbrugsejendomme og offentligt ejede ejendomme. De vil blive nyregistreret i 2021 og 2022.


BBR Erhvervsservice i Skatteforvaltningen
BBR Erhvervsservice har kontakten til ejere af erhvervsejendomme i forbindelse med nyregistreringen. Kommunerne kan henvise ejere til BBR Erhvervsservice, hvis ejer har spørgsmål om nyregistreringen.

BBR Erhvervsservice
Mandag kl. 9-17
Tirsdag - torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-14

Telefon 72 22 28 47

Spørgsmål fra kommunerne
Spørgsmål fra kommunerne vedrørende nyregistreringen kan sendes på mail nyreg@ufst.dk