Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Ny version af Geokoderen

Dato: 18.05.2020 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Geokoderen er i dag blevet opdateret version 4.1.

Husk at trykke Ctrl + F5 for at sikre, at de nye funktioner, som versionen indeholder, træder i kraft - eller log ind og ud igen i Geokoderen

Version 4.1 indeholder primært en række rettelser til gældende funktioner. Herudover er der lavet enkelte forbedringer til den automatiske ajourføring af BBRUUID på GeoDanmark-objekter.

Se flere detaljer i Releasenotes for Geokoderen.dk ver. 4.1.

Aktuelle vejledninger findes her.

Vi skal gøre opmærksom på, at alle brugere af geokoderen nu skal være tildelt 7 roller i DMP:

  • miljoe_geodanmark_attribut
  • miljoe_geodanmark_bygninger
  • miljoe_geodanmark_diverse
  • miljoe_geodanmark_geometri
  • miljoe_geodanmark_godkend
  • miljoe_geodanmark_teknik
  • miljoe_geokoderen_adgang

Den lokale administrator skal tildeles denne rolle i DMP: miljoe_geokoderen_administration.

Spørgsmål og problemer bedes indberettet til bbr@bbr.dk