Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Plan for implementering af BBR 2.0

Dato: 20.03.2019 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

I løbet af februar er de tre første af Ejendomsdataprogrammets i alt seks delimplementeringer startet.

Her har Geodatastyrelsen omlagt Matriklen, så alle ejendomme i Danmark nu har fået tildelt en ny ejendomidentifikation, nemlig et BFE-nummer.
Frem til maj måned afvikles de sidste dele af anvendernes test af datadistributionen via Datafordeleren.
I løbet af maj måned vil de sidste tre dele af Ejendomsdataprogrammet blive implementeret, heriblandt BBR 2.0.

BBR er godt i gang med de forberedende aktiviteter. For at gøre overgangen så kontrolleret som muligt opdeles implementeringen af BBR 2.0 i to dele. Den første del planlægges gennemført i weekenden den 3. – 5. maj, hvor der ikke vil være adgang til BBR Kommune fra fredag eftermiddag. Her vil transitionen til BFE-nummeret ske, således at alle bygninger i BBR får tildelt et BFE-nummer. Den sidste delimplementering af BBR sker ultimo maj eller primo juni, men kræver ikke en nedlukning af BBR.
Frem til BBR 2.0 er endeligt i luften vil der være ting i BBR, der tager længere tid og/eller midlertidigt ikke virker i en kortere eller længere perioder. KOMBIT vil i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen informere om de ting BBR-registerføreren skal være særligt opmærksom på.

For at følge med er det vigtigt at du læser nyhederne her på ki.bbr.dk, som vil komme fra hhv. KOMBIT og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.