Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Samspil mellem Geokoderen og Geodanmark

Dato: 12.03.2019 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Siden november 2018 har Geokodningsgruppen fra Kontoret for Registerforvaltning været rundt i landet og afholdt workshops for kommunerne.

Fokus for møderne har været samspillet mellem Geokoderen og GeoDK. GeoDK er det nye system, som GeoDanmark satte i drift i sommeren 2018.

Idriftsættelse af GeoDK har givet anledning til en del ændringer i arbejdsgangene for Geokoderen for at sikre et godt samspil mellem systemerne.

Møderne blev afholdt fra november 2018 til februar 2019. Møderne har været et sted for dialog omkring geodata og med mulighed for at drøfte funktioner og muligheder med Geokoderen. Målet har været at give GIS-medarbejdere og BBR-registerførere en bedre forståelse for sammenhæng mellem systemerne.

Ca. 90 kommuner med i alt ca. 300 medarbejdere har deltaget i møderne.

På baggrund af dialogen er der udarbejdet en vejledning til behandling af ”Kladdesager” i GeoDK. Den kan du finde og læse her.