Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR 2.0 implementeres i foråret 2019

Dato: 07.03.2019 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Grunddataprogrammet har fastlagt planen for implementeringen af Ejendomsdataprogrammet her i første halvår 2019.

Når implementeringen er afsluttet vil data fra Matriklen, Ejendomsbeliggenhedsregistret, Ejerfortegnelsen og BBR hentes fra den fællesoffentlige Datafordeler, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er operatør for. Grunddataversionen af BBR hedder ”BBR 2.0” og med denne version indføres BFE-nr. som styrende nøgle for identifikation af ejendomme i BBR.

BBR 2.0 implementeres i to dele hen over maj måned. Første del af implementering starter fredag den 3. maj om eftermiddagen og løber henover weekenden. Den anden del implementeres i slutningen af maj eller i juni efter nærmere aftale med grunddataprogrammet. KOMBIT vil løbende i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen orientere de kommunale BBR-brugere om, hvordan implementeringen vil påvirke arbejdet ude i kommunerne.

Det er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, der som programledelse er overordnet ansvarlig for implementeringen af Ejendomsdataprogrammet.

Hvis du vil vide mere om Ejendomsdataprogrammet og implementeringen heraf kan du læse mere her:
https://datafordeler.dk/artikler/temaer/grunddata-om-ejendomme
http://grunddata.dk/wp-content/uploads/2017/06/Tidsplan_GDP.pdf