Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Indberetninger af landbrugsejendomme fra landbrugskonsulenter

Dato: 05.03.2019 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er nu i fuld gang med at nyregistrere landbrugsejendomme.

I 3. kvartal 2018 begyndte Udviklings- og Forenklingsstyrelsen at kontakte ejere af landbrugsejendomme mhp. nyregistrering.
14.000 ejere har frem til 31. december 2018 benyttet sig af muligheden for at få hjælp fra deres landbrugskonsulent.
I hele 2019 fortsætter nyregistreringen af landbrugsejendomme. Kommunerne modtager som hidtil indberetningerne via BBR Indbakken og Geokoderens Gennemsynsmodul.