Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR 1.8.5 er i luften

Dato: 04.02.2019 | Afsender: KOMBIT

BBR 1.8 har gennemgået endnu en opdatering, og byder igen på en række forbedringer til brugerne.


Med BBR 1.8.5 får de kommunale brugere en række nye funktioner, som skal gøre arbejdet lettere og data bedre.

Mandag den 4. februar er landets BBR-brugere mødt ind til den femte større opdatering af “det grønne BBR” – mere almindeligt kendt som BBR 1.8.

Brugerne får dermed også en række nye funktioner, som er blevet forslået og stemt igennem af de kommunale brugere. Iblandt de nye funktioner er:

 • Kopiering af element til anden grund
  Ved hjælp af et nyt menu-punkt kan brugerne vælge om det blot er en bygning der kopieres, eller om underliggende objekter også tages med. Samtidig kan brugeren vælge, om kopien skal placeres på samme matrikel, eller på en anden matrikel fra en søgning.
 • Stamelementer ved afslutning af byggesag
  I byggesagsvisning er der tilføjet tekst under indtastningsfelter, som sammenholdes med eventuelle stamdata for feltet og viser før- og efterværdier for feltet i forhold til byggesagen.
 • Validering af indberetninger
  Med opdateringen bliver det muligt at validere indberetninger inden der trykkes ”Udfør”.
 • Følg andres supportsager
  Skulle man have interesse i at følge udviklingen på en supportsag, som er oprettet af en anden bruger, kan man finde sagerne fra listen ”Supportsager oprettet af andre”, åbne sagen, for herefter at klikke ”Følg sagen”.
 • Tilknyt bygning med underliggende niveauer
  Med 1.8.5 bliver det muligt at tilknytte en bygning med underliggende niveauer til en sag. På byggesager af typen ”Sag på grund” tilføjes en ny mulighed i ”Tilføj ny” menuen: ”Bygning inkl. Niveauer”. Denne mulighed tilføjer et nybyggeri som indeholder en Bygning, Etage, Opgang og Enhed til sagen.
 • Historik husker scroll
  Når en bruger skifter til historikvisningen, vil systemet fremover huske, hvor langt brugeren er scrollet ned på siden for objektvisningen.
 • Rapport over færdigmeldte sager uden ibrugtagningstilladelse
  En ny rapport i BBR viser alle byggesager af byggesagstype ”3 – Tilladelsessag med ibrugtagningstilladelse”, som er fuldførte eller færdigmeldte, men som endnu ikke har fået en ibrugtagningstilladelse.
 • Link fra tekniske anlæg til geokoderen
  Tekniske anlæg har fået et link til geokoderen, der linker til den grund det tekniske anlæg er placeret på.
 • Tydelige notifikationer
  Mere tydelig placering og markering af ”notifikationsflaget” skal sikre, at brugere lettere opdager, når der er nye notifikationer.
 • Besked om ændret koordinat
  Under indberetninger er der tilføjet en informationsbesked, som viser, hvis der er foretaget ændringer i koordinater på et objekt via indberetningen.
De nye funktioner er blevet gennemtestet hos BBR’s kommunale ekspertgruppe, som har udvist stor tilfredshed med de nye tiltag. Vi håber derfor også, at de seneste opdateringer vil blive vel modtaget iblandt resten af landets BBR-brugere.