Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Opdatering af Geokoderen

Dato: 18.01.2019 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Torsdag aften d. 17. januar blev Geokoderen opdateret til version 3.6.

Den nye version indeholder en række nye muligheder samt rettelser som følge af ønsker og opfølgning på GeoDK (ny GeoDanmark-systemunderstøttelse).

  • Det er nu muligt at tegne nye bygninger på tværs af matrikelskel. Det er implementeret sådan, at man kan tegne ind over andre grunde, så længe bygningen blot berører den aktive grund.
  • Det er nu muligt at tegne med rette vinkler også ved tegning af nye bygninger, idet der kommer hjælpelinjer til dette
  • Det er nu muligt at gemme en kommentar til Gennemsyn uden at ændre i geokodningen.
  • Såfremt man fremover flytter et bygningspunkt, så det kommer ind i en bygning, så der ikke længere er match med adresseangivelsen i BBR, kommer der en advis.
  • Status på bygningsobjektet i GeoDanmark sættes fremover i overensstemmelse med status i BBR. Således får et stamdataobjekt i BBR status ”Anlagt” i GeoDanmark, og Sagsdata/Nybyggeri i BBR får status ”Under anlæg” i GeoDanmark. Dette vil ske som en automatisk opdatering ved åbning af grunde i Geokoderen.
  • I Gennemsyn kan man nu se, hvilke BBR-bygningspunkter der er flyttet. Det er angivet med pile. Disse flytninger er dog allerede gemt i BBR, så det er kun til information.

Husk at trykke Ctrl + F5 for at sikre, at de nye funktioner træder i kraft.

Indberet fortsat fejl og uhensigtsmæssigheder, som I støder på i forbindelse med anvendelse af geokoderen til bbr@bbr.dk.