Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Ejendomsdatakontoret i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har skiftet navn

Dato: 18.10.2018 | Afsender: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Ejendomsdatakontoret hedder fra den 1. oktober i år nu Registerforvaltning (BBR & OIS).

Navneskiftet sker i forbindelse med en organisationstilpasning i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, og er en opfølgning på, at SKAT er blevet delt op i syv nye styrelser.

Der er ingen ændringer i forhold til kontorets opgaver, og samarbejdet fortsætter som hidtil.