Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Databehandleraftale mellem SKAT og kommunerne på vej

Dato: 04.05.2018 | Afsender: SKAT

Den 25. maj træder den nye databeskyttelsesforordning i kraft.

En stor del af oplysningerne i BBR vil kunne knyttes til personer, og behandlingen af disse oplysninger er omfattet af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Som dataansvarlig myndighed for BBR skal SKAT indgå databehandleraftaler med kommunerne, som behandler oplysninger for SKAT i BBR for at overholde databeskyttelsesforordningens artikel 28. SKAT udsender derfor snart en databehandleraftale til kommunerne, som indeholder de krav til kommunen som databehandler, der følger af databeskyttelsesforordningen.