Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBR 1.8.3 i drift

Dato: 30.04.2018 | Afsender: KOMBIT

Mandag den 30. april mødte de kommunale BBR-brugere ind til et opdateret Bygnigns og Boligregister.

Mandag den 30. april blev datoen, hvor det BBR-systemet blev tilgængeligt for brugerne i en version 1.8.3.

Hermed er den tredje såkaldte 'major release' af det nye (grønne) BBR kommet ud til brugerne. Denne gang har fokus været rettet mod BBR’s indbakke. Indbakken er blevet optimeret i forbindelse med SKAT’s nyregistreringsprojekt og løsningen "Ret BBR”.

SKAT forventer således snarest at distribuere en guide til, hvordan samspillet imellem de forskellige løsninger kommer til at fungere med den nye optimerede indbakke.