Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 1 - Mursten (tegl, kalksten, cementsten)
 • 2 - Letbeton (lette bloksten, gasbeton)
 • 3 - Plader af fibercement, herunder asbest (eternit el. lign.)
 • 4 - Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
 • 5 - Træbeklædning
 • 6 - Betonelementer (etagehøje betonelementer)
 • 8 - Metalplader
 • 10 - Plader af fibercement (asbestfri)
 • 11 - PVC
 • 12 - Glas
 • 80 - Ingen
 • 90 - Andet materiale