Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt)
  • 2 - Privat, alment vandforsyningsanlæg
  • 3 - Enkeltindvindingsanlæg (egen boring til 1 eller 2 ejendomme)
  • 4 - Brønd
  • 6 - Ikke alment vandforsyningsanlæg (forsyner < 10 ejendomme)
  • 7 - Blandet vandforsyning
  • 9 - Ingen vandforsyning