Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 0 - Ikke oplyst
  • 1 - Udledningstilladelse mangler
  • 2 - Renseanlæg etableret før 1974, derfor ikke behov for tilladelse
  • 3 - Udledningstilladelse til enkeltprivat renseanlæg
  • 4 - Udledningstilladelse til fællesprivat renseanlæg
  • 5 - Der foreligger ingen kendt tilladelse
  • 6 - Der foreligger tilladelse
  • 7 - Tilladelsesforhold er oplyst på bygningsniveau