Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Enkeltvægget
  • 2 - Dobbeltvægget
  • 3 - Dobbeltvægget med overvågning
  • 4 - Overjordisk anlæg, hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion
  • 5 - Tanke som er installeret før 1970, udvendig korrosionsbeskyttet bitumenbelægning