Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • A - Vandskyllende toilet udenfor enheden
  • B - Anden type toilet udenfor enheden eller intet toilet i forbindelse med enheden
  • T - Vandskyllende toiletter i bolig- eller erhvervsenheden