Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Upersonlig tilladelse uden tidsbegrænsning
  • 2 - Personlig tilladelse uden tidsbegrænsning
  • 3 - Upersonlig tilladelse med tidsbegrænsing
  • 4 - Personlig tilladelse med tidsbegrænsing