Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 1 - Built-up
 • 2 - Tagpap (med taghældning)
 • 3 - Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit)
 • 4 - Cementsten
 • 5 - Tegl
 • 6 - Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.)
 • 7 - Stråtag
 • 10 - Fibercement (asbestfri)
 • 11 - PVC
 • 12 - Glas
 • 20 - Grønne tage
 • 80 - Ingen
 • 90 - Andet materiale