Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 0 - Ikke oplyst
 • 1 - Varmepumpeanlæg
 • 2 - Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.)
 • 3 - Ovne til flydende brændsel
 • 4 - Solpaneler
 • 5 - Pejs
 • 6 - Gasradiator
 • 7 - Elovne, elpaneler
 • 10 - Biogasanlæg
 • 80 - Andet
 • 90 - Bygningen har ingen supplerende varme