Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 11 - Koordinatsæt ligger i bygningen/anlægget (over jorden)
  • 12 - Koordinatsæt ligger i bygningen/anlægget (under jorden)
  • 21 - Koordinatsæt ligger i bygningen/anlægget (over jorden)
  • 22 - Koordinatsæt ligger i bygningen/anlægget (under jorden)
  • 31 - Koordinatsæt ligger på matriklen
  • 32 - Ukendt