Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 0 - Ikke oplyst
  • 1 - Rensning ok. Intet påbud
  • 2 - Rensning skal forbedres til SOP
  • 3 - Rensning skal forbedres til SO
  • 4 - Rensning skal forbedres til OP
  • 5 - Rensning skal forbedres til O
  • 6 - Skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab
  • 7 - Skal tilsluttes separatkloakering