Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 0 - Ukendt
  • 1 - Nedgravet/underjordisk
  • 2 - Over terræn, udendørs
  • 3 - Indendørs