Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 0 - Ingen udbetalt erstatning fra Stormrådet
  • 1 - Bygningens selvrisiko er forhøjet til trin 1
  • 2 - Bygningens selvrisiko er forhøjet til trin 2
  • 3 - Stormrådet har registreret udbetalt erstatning fra stormflod (siden 2012) og oversvømmelse fra søer og vandløb (siden 2010). Læs mere om stormflods- og oversvømmelsesordningerne på www.stormraadet.dk