Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Elektricitet
  • 2 - Gasværksgas
  • 3 - Flydende brændsel (olie, petroleum, flaskegas)
  • 4 - Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.)
  • 6 - Halm
  • 7 - Naturgas
  • 9 - Andet