Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 0 - Bygningen er ikke omfattet af byggeskadeforsikring
  • 10 - Bygningen er omfattet af byggeskadeforsikring
  • 11 - Bygningen er opført som selvbyg
  • 12 - Udlejningsejendom