Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • A - Gammelt helårshus eller ikke-personlig disp. til helårsbeboelse
  • B - Personlig, tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse
  • C - Personlig, ikke-tidsbegrænset dispensation til helårsbeboelse
  • D - Personlig, ikke-tidsbegrænset ret til helårsbeboelse for pensionister
  • E - Dispensation til afvikling af ulovlig helårsbeboelse
  • I - Ikke relevant for denne enhed