Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - System 34
  • 2 - System 45
  • 3 - KP2000 (System 2000)
  • 4 - UTM ED50
  • 5 - UTM Euref89 (WGS 84)