Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 1110 - Tank (Produkt på væskeform)
 • 1120 - Silo (Produkt på fast form)
 • 1130 - Gasbeholder (Produkt på gasform)
 • 1140 - Affaldsbeholder
 • 1210 - Vindmølle (elproducerende)
 • 1220 - Slanger til jordvarme
 • 1230 - Solvarme-/ solcelleanlæg
 • 1240 - Nødstrømsforsyningsanlæg
 • 1250 - Transformerstation
 • 1260 - Elskab
 • 1265 - Naturgasfyr
 • 1270 - Andet energiproducerende eller - distribuerende anlæg
 • 1275 - Halmfyr
 • 1280 - Biogasanlæg
 • 1310 - Vandtårn
 • 1320 - Pumpestation
 • 1330 - Swimmingpool
 • 1340 - Private rensningsanlæg f.eks. pileanlæg, nedsivningsanlæg
 • 1350 - Offentlige rensningsanlæg
 • 1360 - Regnvandsanlæg
 • 1905 - Legeplads
 • 1910 - Teknikhus
 • 1915 - Døgnpostboks
 • 1920 - Køleanlæg (herunder aircondition)
 • 1925 - Kunstværk (springvand, mindesmærker m.v.)
 • 1930 - Sirene / mast med sirene
 • 1935 - Skilt
 • 1940 - Antenne / mast fx tv, radio- og telekommunikation
 • 1945 - Dambrug
 • 1950 - Møddingsanlæg
 • 1955 - Andet teknisk anlæg
 • 1960 - Ensilageanlæg
 • 1965 - Planlager
 • 1970 - Fortidsminde, historisk ruin