Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
  • 2 - Oplyst af teknisk forvaltning
  • 3 - Oplyst af andre (lukket for indberetning)
  • 4 - Maskinelt oprettet
  • 5 - Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning