Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • E - Ejer
  • K - Kommune
  • L - Landinspektør
  • M - Maskinelt dannet