Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 10 - Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)
 • 11 - Fuelolie (”tung fuelolie” - kræver opvarmning)
 • 12 - Fyringsgasolie
 • 13 - Autogasolie (Dieselolie)
 • 14 - Benzin
 • 20 - Biobrændstoffer (Organiske olieprodukter som f.eks. rapsolie, bioethanol m.v.)
 • 30 - Affaldsprodukter
 • 31 - Oliebaserede affaldsprodukter (Spildolie)
 • 40 - Gylle
 • 50 - Ajle, ensilagesaft, mælkerumsvand eller møddingvand
 • 60 - Øvrige stoffer, produkter og materialer der kan forurene grundvand, jord og undergrund (§ 19)
 • 70 - Korn
 • 99 - Andet (f.eks. foderstoffer m.v)