Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Bygningen fredet iht. bygningsfredningsloven
  • 2 - Som 1, men med tinglyste bevaringsbestemmelser jf. lovens §15
  • 3 - Tinglyst bevaringsdeklaration, men bygningen ikke fredet
  • 4 - På bygningens middelalderlige bygningsdele er der tinglyst fredningsbestemmelser
  • 5 - Bygningen indeholder middelalderlige bygningsdele
  • 6 - Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven
  • 7 - Som 6, men med tinglyst bevaringsdeklaration
  • 8 - Bygningen bevaringsværdig
  • 9 - Bygningen medtaget i registrant, bevaringsplan mm.