Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


 • 0 - Ikke angivet
 • 1 - Oprettet grundet nybyggeri
 • 2 - Opdateret grundet til/ombygning
 • 3 - Opdateret grundet nedrivning
 • 4 - Fejlrettelse af faktiske fejlregistreringer og udeladelser
 • 5 - Faktisk udført ændring uden byggesagsbehandling
 • 6 - Opdeling af enheder
 • 7 - Sammenlægning af enheder
 • 8 - Opdateret som følge af digital indberetning fra borger mm.
 • 9 - Opdateret som følge af digital indberetning fra SKAT
 • 10 - Anmeldelsessag
 • 11 - Tilladelsessag
 • 12 - Opdateret grundet ændring i grunddataregister: Matriklen
 • 13 - Opdateret grundet ændring i grunddataregister: DAR
 • 14 - Opdateret grundet ændring i grunddataregister: Ejerfortegnelsen
 • 15 - Opdateret grundet ændring i grunddataregister: Ejendomsbeliggenhedsregisteret
 • 16 - Automatisk lukning af anmeldelsessag
 • 17 - Flytning af underliggende elementer på matrikel (Matrikulær ændring)
 • 18 - Fordelingsareal af fordelingsareal
 • 19 - Opdateret grundet ændret Sikkerhedsklassificering
 • 20 - Fremdatering af indflytning
 • 21 - Opdatering af indberetning
 • 22 - ESR Event Processering
 • 23 - AWS Event Processering
 • 24 - Indberetnings services
 • 25 - SKATServices
 • 26 - EnergiindberetningProcessering
 • 27 - EJDbATilknytningHusnummerService
 • 28 - BPFG Tilknyttet gennem Ajorføring hos MU