Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.


  • 1 - Gas fra værk
  • 2 - 230 V el fra værk
  • 3 - 400 V el fra værk
  • 4 - Både 230 V el og gas fra værk
  • 5 - Både 400 V el og gas fra værk
  • 6 - Hverken el eller gas fra værk