Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

BBRs kodelister

Som følge af idriftsættelsen af BBR 1.8, er BBRs kodelister blevet opdateret. Se listerne nedenfor.
  • 0 - Der er ikke elevator i opgangen/bygningen
  • 1 - Der findes person- eller vareelevator i opgangen/bygningen